Halodi Robotics

eve-transparent

Halodi Robotics står bak et fantastisk robotkonsept for hjemmemarkedet. En trygg robot som skal kunne hjelpe til hjemme, med skybasert intelligens, ny motorteknologi og kraftoverføring – til en overkommelig pris. Og de har gitt «henne» navnet EVE.

Det er naturligvis svært sofistikerte mekanismer innebygget i et slikt produkt, og Netrons oppgave var å kommunisere produktfordeler og konseptet på en enkel og engasjerende måte til potensielle investorer og potensielle utviklere. Tilnærmingen Halodi Robotics har til utfordringene er ganske annerledes enn alle andre, og dette fokuset har vært viktig å kommunisere.  EVE-konseptet skulle kommuniseres til markedet med en film og en webside på www.halodi.com.

Løsning

Gjennom avanserte workshops har vi fått dybdeinnsikt i konstruksjon og problemstillinger ved robotteknologi, og hvordan Halodi Robotics har laget noen elegante og vesentlig annerledes løsninger på kjente problemstillinger rundt robotikk.

Etterhvert falt det også naturlig at Netron gjorde designet på selve robotens eksteriør også.

Prosessen med filmen er stort sett den samme hver gang, selv om prosjektene alltid er forskjellige. Konseptet vi kom frem til skulle bli en blanding av personlig presentasjon fra utviklerteamet bak Halodi Robotics, opptak i verkstedet og en god del 3D generert materiell for å gi et troverdig inntrykk av hvordan en ferdig robot vil oppleves i et hjemmemiljø. Etter at manus og storyboard var laget ble det planlagt og gjennomført to separate opptak i hhv verkstedet og et hjemmemiljø. Manuset hadde en fortellerstemme og stemmeregi på denne gjorde vi med en amerikansk skuespiller i USA – via et studio i Norge.

Parallelt med dette  var vi i gang med en lengre prosess hvor vi designet robotens eksteriør, som skulle skjule maskindelene og beskytte mekanismen, uten å hemme bevegelsesfriheten i de kompliserte leddene og Revo1 motorene som Halodi Robotics har konstruert fra bunnen av.

Med en ferdig robotmodell kunne vi nå klippe sammen filmen og animere- og integrere roboten vår inn i de forskjellige miljøene.

Basert på bildemateriell fra filmen og 3D-modellen satt vi sammen en webside slik at vi kan begynne å sanke interessenter og begynne å bygge en «menighet» for fremtidig kommunikasjon.

Konklusjon

Løsningen og hele prosjektet var av en art som «kler» oss godt i Netron. Det å jobbe med ny teknologi og skyve grensene for hva vi kan er mye av drivkraften og kulturen i firmaet vårt. Med våre bidrag håper vi Halodi både tiltrekker seg flere investorer og henvendelser fra markedet. Vi har i hvert fall allerede en «EVE» på vår ønskeliste.

eve-kitchen

 

Vil du vite mer?

Målbart digitalt innhold