Vi har alle vært i det bryllupet hvor det var en taler som var kjempegod – og en annen som aldri ble ferdig. Alle vet hva en god historieforteller er, selv om vi kanskje ikke er gode historiefortellere selv. Men om vi er i stand til å gjenkjenne en god historie – bør vi vel også kunne gjenskape en? Vi har lang erfaring med hva god historiefortelling er og deler det gjerne videre.

Her er noen tips:

All kommunikasjon er historiefortelling

– om den er god eller dårlig. Skal vi kommunisere noe på en forståelig måte, må informasjonen settes i en kontekst. Skal stoffet kommuniseres godt, må konteksten være god og gjenkjennelig. Helt konkret betyr det at det ikke bare må kommunisere – men også engasjere. Det er da vi snakker om historiefortelling.

Når man er dypt inne i et fagfelt er det ofte vanskelig å forenkle alt stoffet til en begripelig historie. Vi har alle møtt eksperter som ikke kan svare enkelt på ett eneste spørsmål. Da er det vanskelig å skape noe engasjement.

Rammen må være engasjerende

Når vi snakker om fag eller teori, er det som regel slik at vi går rett på problemstillingen. Om det skal fungere, må publikum gjerne være inne i samme tankesett – og ha tilnærmet samme kompetanse. Som regel er det ikke slik. Da må man investere litt i å etablere en god og gjenkjennelig ramme man setter teorien inn i.

Og det er her kunsten ligger: Rammen må være engasjerende, gjenkjennelig og oppleves som relevant. Språket og begrepene du bruker, må også stemme. Det må ikke være for vanskelig og ikke fordummende. Da er det lurt å kjenne publikummet sitt.

En god historie begynner med å snakke til følelsene. Det er der engasjementet bor.

Dette har vi lang erfaring med – og det tok oss litt tid å skjønne at det var slik vi hadde jobbet hele veien. For oss var rekkefølgen gjerne slik at spørsmålene vi begynte med alltid var de samme tre tingene:

1. Hvem snakker vi til
2. Hva skal formidles
3. Hvorfor skal de bry seg?

Om vi klarer å besvare de tre spørsmålene, har vi kommet langt på vei.

Fordelen vi har i Netron, er mengdetrening. Men det er gjerne lettere å skjære gjennom overflod av kompetanse og innsikt om man kommer utenfra, som vi gjør. På et par timer klarer vi gjerne å drille ned til kjernen av et fagfelt og finne essensen i det som skal formidles. Så er det vår jobb å finne en vinkling som engasjerer målgruppen.

Vi må snakke til hjertet

For å si dette på en annen måte, må vi først snakke til hjertet – før vi går til faget. Det må oppleves som en viktig og relevant problemstilling før man hører etter. Om man begynner i det tekniske, blir det ofte som å prøve å huske et telefonnummer. Om hjertet lytter, følger hjernen etter.

Og gjør du det i den rekkefølgen – da forteller du en god historie.

Forbrukertilsynet

Dette er en liten film vi gjorde for Forbrukertilsynet for noen år siden. Bakteppet var å få Stortingspolitikerne til å føle et engasjement rundt en ganske abstrakt problemstilling: En lovtekst som pålegger alle virksomheter å deklarere hva slags stoffer som er i alle varer som ikke spises… Et fem års påvirknings-program, timelange møter med eksperter er oppsummert i denne historien på 47 sekunder. 

Formspråket er enkelt, men effektivt og basert på tegninger.

Spillavhengighet

Dette er en reklame til “reklamefrie dager” om spillavhengighet. Her er det mye som skal få plass på 30 sekunder.
Her har vi gjort en “emosjonell reise i samme scenen i et forenklet miljø og en “ansiktsløs” jeg-person.

Pitch-video eksempel

Dette er i kategorien “pitch-videoer” som har blitt et eget fagfelt i Netron Film. En slik film skal ta de første klamme 20 minuttene av en investorpitch og koke det ned til to minutter. På de to minuttene skal vi etablere et engasjement rundt problemstillingen, komme med en løsning, male et bilde av markedet og formidle at han/hun/de som står bak dette har troverdighet til å gjennomføre alt sammen.

Helt konkret er dette en film som opprinnelig ble laget med fokus på det asiatiske investor- og partnermarkedet.

Foredrag “Historiefortelling med Netron”

Akkurat dette stoffet har vi et artig foredrag om: send mail for til morten@netron.no for mer info.

Relatert Lesestoff