Om det er en båt, headset eller honning, vil det ta litt tid før ideen blir et ferdig produkt. Og på veien trenger du gjerne både partnere, investorer og kunder til å skjønne hva visjonen din er. Mye produktfoto du tror er ekte, er ofte konstruert på en datamaskin. Det krever mye jobb og lang erfaring for å få dette til å fremstå som noe ekte – noe som allerede finnes.

Et produkt som eksisterer oppleves gjerne som mindre risikofylt å investere i. Men hvordan skal du selge noe du ikke har laget enda? En hel industri har utviklet seg rundt dette som på Kickstarter og Indiegogo. Det tar ikke nødvendigvis veldig lang tid fra en idé til noe som fremstår som et produkt. Det er likevel en prosess, og drømmescenariet er å nå markedet og kundene så tidlig som mulig, gjerne før det fysiske produktet er ferdig produsert.

Så når vi tenker på visualisering av et produkt eller pakning – hva er stegene i prosessen?

Hvordan selger du noe som ikke finnes - enda?

Research

Aller først må vi vite en del om produktet, egenskaper og ikke minst materialene det skal lages i. Alle materialer reflekterer lys på ulike måter. Metall blir som speil, glass og vann bøyer lys og i noen materialer går lyset inn i materialet og spres ut igjen. Med organiske materialer som hud og hår skjer nettopp dette og er mye mer komplisert enn for eksempel en bil. Det skal lite til før illusjonen brister. Og det er jo nettopp en illusjon av noe virkelig vi lager. Dermed blir små detaljer viktige å finne ut av før vi lager det vi skal.

Konstruksjon

Selv om en datamaskin kan gjøre de utroligste ting, er dette et omfattende håndarbeid. Det kan hende AI kan hjelpe oss med tiden, men foreløpig er dette en manuell prosess om vi skal få det som vi vil. Vi kan ofte ta utgangspunkt i tegninger og 3D filer fra konstruksjonen, men det er mye pirk og plukk på selve modellen før vi kan gå videre i prosessen.

Animasjon eller stills – eller begge deler

Forskjellen på å konstruere en 3D modell for stillbilder eller bevegelse kan være stor. Denne prosessen kalles rigging. Det vil si at bevegelige deler må lages sånn at de kan bevege seg riktig og ha en fysikk som stemmer med virkeligheten. En ledning skal bøyes som en ledning og ikke en hyssing, et hjul skal rotere – fra midten, en drill skal ha knapper som skal trykkes inn og batteri som skal kunne byttes. Jo flere bevegelige deler, jo mer rigging.

Stilskisser / Styleframes:

Hva skal sluttproduktet være – eller se ut som? Hva er den visuelle ambisjonen? Skal det være «Super Real», «ekte» eller «CSI style». Eller med andre ord: Skal produktet se ut som noe fra fremtiden, skal det se ut som det eksisterer og er i bruk eller skal det være et konsept? Et høyglanset reklameprodukt som ser ut som det er tatt i et studio er noen ganger enklere å lage enn et produkt som ser helt ekte ut. Her må vi gjerne legge inn detaljer som gjør at det ser ut som om det er i bruk. Det er her erfaringene virkelig gjør seg gjeldende.

Det er mange måter å visualisere et produkt på og her er det viktig å vite hva ambisjonene er. 3D modellen er den samme, men sluttproduktet kan være veldig ulik.

Til syvende og sist er det hva illusjonen skal oppnå som dikterer prosessen. Skal det se ut som 3D – eller skal det se ut som et bilde.

Torgeir holm folka i netron

Om du vil vite mer om dette og få flere eksempler, send en e-post til torgeir@netron.no

Netron Film

Relatert Lesestoff