I forbindelse med opprettelse av et frittstående teater som AS, eid av fylkeskommunen og Fredrikstad kommune, hadde Østfold Internasjonale Teater (ØIT) behov for en nettside som supplerer ny identitet og profil.

 

Bakgrunn

Teateret ønsker en nettside som leverer en rekke funksjoner. Den skal danne et godt grunnlag for utvikling av sine digitale tjenester på både kort og mellomlang sikt. Herunder nettside som skal løse en rekke funksjoner. Deriblant linking til billettkjøp, visning av program for forestillinger og artikler med mer.

Nettside Østfold Internasjonale Teater

I arbeidet med nettsiden gjennomførte vi flere workshoper sammen med ØIT og Provinsen AS. Provinsen AS hadde allerede utviklet den visuelle identiteten. Vi valgte en enkel kvalitativ tilnærming som metode løsning.

I korte trekk gjorde vi det slik:

  1. Prosessen ble innledet med et arbeidsmøte der vi så på hvordan dagens løsning fungerer. VI så på hva slags erfaringer alle har med den; teknisk sett, hvordan den har fungert i bruk og hvordan kommuniserer til brukerne?
  2. Vi konkludere i et erfaringsdokument.
  3. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et forslag til hvordan nettsiden(e) bør fungere. Blant annet hvordan vi skal vekte innhold og funksjoner for å være relevant, brukervennlig. Dette for å kunne innfri de forventningene hos brukerne.
  4. Vi gjennomfører en enkel intern brukertest.
  5. Dette krevde som forventet at vi justerte enkelte valg i brukerreisen på nettsiden.
folka anders wisur

Trenger du nettside?

Send en mail til anders@netron.no.
Teamet vårt i Netron Tek har lang erfaring med å levere ulike løsninger på tvers av plattformer.

Relaterte prosjekter