Skadeforebyggende forum hadde behov for et verktøy som formidler antall hoftebrudd i Norge. Verktøyet skulle vise hvilken belastning dette har for samfunnet. Ønsket deres var en nettside kalt Fallbarometer.

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Dette er en påkjenning for både den enkelte og for pårørende. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen og svært kostnadskrevende for samfunnet. Skadeforebyggende Forum kom derfor til oss for å utvikle Fallbarometeret. Et verktøy for kommunene, slik at effektene av fallforebygging skal bli tydeligere.

Fallbarometer viser informasjon om hvor mange som rammes, hva det koster og muligheter for forebygging/kostnadsbesparing. Både på nasjonalt og kommunalt nivå.

Målet med nettsiden er økt forståelse for problemet og behovet for innsats, samt øke forebygging av fallulykker/hoftebrudd. Skadeforebyggende Forum ville spre informasjon om at forebygging mot fallulykker nytter.

Kunden så for seg en nettside med enkle og tydelig grafikk. Enkel grafikk som skulle gi følelsen av av informasjonen om dette er enkelt å finne ut av. Nettsiden skulle ha et «alvorspreg» over seg, uten å se for helserelatert ut. Skadeforebyggende Forum ønsket ikke et helsefaglig nettsted, med mer en folkeopplysning. Det skulle være fokus på mennesker, lidelse og personlige historier, fremfor penger og økonomisk belastning.

Nettsiden er blant annet tenkt på som et verktøy der journalister enkelt og fort kan finne fakta om sin kommune. Politikere kan sammenligne sin egen kommune med nabokommunen.

Løsningen ble en delikat nettside med enkel grafikk og informasjon. Det er mulig å søke opp ønsket kommune og se kommunale tall på hoftebrudd. Skadeforebyggende Forum er svært fornøyd med løsningen og deres nye nettside.

Vi takker Skadeforebyggende Forum for et godt og fint samarbeid.

Relaterte prosjekter