Anders Wisur

CTO – Chief Technology Officer

Anders (f. 1986) har 15 års erfaring med utvikling av webportaler, online software systemer, og komplekse web systemer. Kunnskap i fra markedsføring og kampanjer til drift av servere og nettverksinfrastruktur. Fulltids nerd og «DIY»er, og har vært med å starte flere teknologiselskaper.

Telefon: 90074103
E-post: anders@netron.no

anders folka i netron
miles folka i netron

Miles Pritzker

COO – Chief Operating Officer

Miles (f. 1964) er en kreativ og entusiastisk entreprenørsjel, født i NYC og flyttet til San Francisco etter universitetet. Miles kom til Norge 2004, og er lidenskapelig, organisert og proaktiv. Han er en utadvendt menneskeperson som lever for samarbeid, coaching og matlaging (collaboration, coaching and cooking).

John Johansen

Front end utvikler

John (f. 1989) er frontend utvikler med 15 års erfaring innen utvikling og UI design. Elsker å utforske nye teknologier og rammeverk vi kan benytte i fremtidige prosjekter. På fritiden spiller han gitar og Counter Strike.

john folka i netron

ALEKSANDR VENEVTSEV

Senior utvikler

Aleksandr (f. 1986) er en fullstack utvikler og har vært det i nesten 20 år. Han er også ansvarlig for en videregående skoles IT-infrastruktur, nettsteder, intern portal, nettverk, maskinvare og programvare. På fritiden liker han å fikse biler og spille volleyball.