«Hvor mye koster en film», er et spørsmål vi ofte får. Det er flere faktorer enn det man tror som bestemmer dette.

Som mange vet kan en filmproduksjon koste veldig mye – og veldig lite. Det kan være greit å vite hva som driver opp og ned prisene, og det er ikke nødvendigvis kvaliteten som er avgjørende. For å se på kostnader – og mulige besparelser, kan vi dele dette i tre: 

  • Hva slags teknologi skal brukes
  • Hvor kompleks er produksjonen
  • Hvordan er arbeidsflyten lagt opp
hemmeligheten bak kostnadseffektiv filmproduksjon

Teknologi

Enten det er film, animasjon – eller begge deler, er det lurt å bli enige om ambisjonene. Ofte har man et bilde av hvordan man ønsker at resultatet skal bli basert på noe man har sett, så det er greit å avklare disse forventningene tidlig i fasen. Det er ikke sikkert det som ser så dyrt ut – faktisk er så dyrt. Og så er det gjerne andre ting som ser enkelt ut, som noen ganger er veldig tidkrevende.

Et filmopptak krever lys, lyd, kamera og en fotograf. Og så må man gjerne ha et egnet sted å filme. Jo mer utstyr, jo bedre bilder, men her handler det om å finne en gyllen middelvei.

Animasjon kan deles inn i 2D og 3D, og det er ikke nødvendigvis sånn at det alltid er billigere med 2D. Mye har skjedd på datafronten, så rendertid og kompleksitet er ikke som de var for bare noen år siden. Det er andre detaljer som gjerne ligger i mengden håndarbeid som bestemmer produksjonstiden.

Kompleksitet

Det er ikke nødvendigvis sånn at en lang film blir dyrere enn en kort film. Det er antall scener, lokasjoner, modeller og bilder som avgjør. Om vi modellerer opp noe i 3D, så er det modellering og teksturering som er tidkrevende. Antall bilder fra disse 3D scenene og lengden på disse er uvesentlig. Om vi derimot skal animere elementer, er tiden ofte en viktigere faktor, og det mest komplekse er gjerne karakteranimasjon.

Om vi skal filme en live action produksjon, er det størrelsen på settet, teknisk utstyr og antall kropper som skal administreres som er det store budsjettspørsmålet. For vår del har vi god erfaring med små og mobile team, som kan få mye ut av lite.

hemmeligheten bak kostnadseffektiv filmproduksjon

Arbeidsflyt

Det viktigste av alt er arbeidsflyten. Forutsetningene for alle gode prosjekter er god planlegging, korte beslutningslinjer og god metodikk. Det vi ofte ser blir fordyrende er mange ledd i beslutningsprosessene, dialog gjennom flere ledd, endringer i bestillingen underveis og uklare ambisjoner som skaper overraskelser underveis.

Netron har utviklet en egen gjennomarbeidet og testet metode som brukes på all filmproduksjon. Metoden sikrer en forutsigbar og metodisk arbeidsflyt hele veien. Det gjør at vi kan jobbe lineært fra start til slutt og at vi kan garantere at vi kommer i mål til avtalt tid og budsjett.

Konklusjon

Kostnaden på en film kommer altså an på hvor effektivt produksjonen er lagt opp. Det handler til syvende og sist om at du har – eller får hjelp til å lage en god bestilling til et dedikert team som forstår oppgaven, og kan levere det du forventer innenfor det dere har avtalt. Dette sikres med en god metodikk for gjennomføring av prosjektet.

Så enkelt, og så vanskelig på en gang.

Ønsker du priseksempler?

* Påkrevd
morten Marius apenes folka i netron
Lyst til å vite mer om hvordan vi gjør dette?

Vi byr gjerne på kunnskapen. Ta kontakt med Morten Marius på Netron Film:

Telefon: 91524696
E-post: morten@netron.no

Relatert Lesestoff