Tre skjermer – fem historier

Hamsunsenteret er det nasjonale senteret for forfatter og nobelprisvinner Knut Hamsun (1859-1952). Det er et spektakulært bygg omgitt av spektakulær natur på Hamarøy i Nordland.

Netron har jobbet tett med Hamsunsenteret og fagmiljøet rundt Hamsuns forfatterskap med en ny installasjon. Denne installasjonen belyser de forskjellige sidene ved Knut Hamsun som gjorde ham kontroversiell, både i samtiden og fremdeles den dag i dag. Fem fagpersoner i hvert sitt felt og med hvert sitt perspektiv snakker rett til publikum fra tre store stående skjermer som henger fra taket i utstillingen. Dette er sterke og direkte perspektiver som er både visuelle og interessante. Både for fagpersoner og de som ikke kjenner godt til Hamsun fra før.

«Den kontroversielle Hamsun» - Digital installasjon

På dette prosjektet har vi også jobbet tett med Torsteinsen Design og Blæst Design. De har stått for design og konsept på den fysiske utstillingen. Vi har levert filmen og det digitale innholdet.

Prosessen

Prosessen har bestått av; bearbeiding av stoffet, drøfting av formidlingsgrep og dramaturgi, manusarbeid i tett fellesskap, regi, foto klipp og design og animasjon. Vi har brukt tid på å forstå hvordan vi best skal utnytte flatene optimalt til tempo og komposisjon, i og med at skjermene henger rundt om i rommet. Her brukte vi VR og dro opp visualiseringer løpende for å få et inntrykk av hvordan skjermene er i rommet. Det tar litt tid å forstå dette og det er alltid spennende å se hvordan det oppleves på ordentlig rett før åpning. Erfaringen her var nok en gang at VR-opplevelsen er veldig tett opp mot den fysiske opplevelsen. Det man gjerne ikke får et like godt bilde av er hvordan lyset slår inn i rommet og hvordan andre publikummere påvirker opplevelsen – og ikke minst hvor de blir stående og betrakte installasjonen.

Skal du planlegge ny utstilling?

Send en mail til Morten Marius på Netron Film: morten@netron.no

Relaterte prosjekter