Bright Products har utviklet flere solcelledrevne lamper og ladeenheter til bruk i områder uten strøm. Opprinnelig har disse produktene blitt utviklet for land med mye gode solforhold og begrenset tilgang på strøm.

Da Bright Products ønsket å rette fokuset mot hjemlige trakter fikk Netron gleden av utarbeide strategi og konsept for en digital kampanje.

Relaterte prosjekter