Elevtjenesten er en gratis app utviklet med og for elever i videregående skole for å gjøre veien til hjelp så kort som mulig. Elevtjenesten har samlet skolens hjelpere (helsesykepleiere, rådgivere, kontaktlærere, m.fl) i én plattform med kryptert chat-funksjon. Appen er nylig tatt i bruk i Viken og Troms, og flere fylker står for tur. I den anledning er det behov for å spre informasjon om tjenesten i segmentet ungdom 15 – 19 år. Overliggende målsetting var, og er, å øke antall nedlastinger.

Utarbeide markedsstrategi, planlegge og gjennomføre tiltak i hht denne. Kreativt ansvar for alt materiell.

Kanalvalg, mediekjøp, analyse/optimalisering.

Relaterte prosjekter