Mulighetsriket er et prosjekt i Østfold Fylkeskommune/Viken Fylkeskommune for å styrke regionens omdømme som et attraktivt område å drive næring, og øke kjennskap-/kunnskap om mulighetene for dette. Målgruppene ble definert både i og utenfor regionen. Kanalene var primært ulike plattformer for sosiale medier og egne ambassadører for prosjektet. Resultatene ble målt på trafikk. Virkemidlene var filmer, infographics og artikler på prosjektets egne hjemmesider. Netron Kommunikasjon jobbet med idéutvikling, innholdsproduksjon, kommunikasjonsplan og annonsestrategi.

Relaterte prosjekter