Alle fagmiljøer har sitt stammespråk og stadig dukker det opp begreper og definisjoner alle må kunne. Vår bransje ligger i krysningspunktet mellom animasjon, 3D og visuelle effekter og her er det en rasende utvikling. Da dukker det stadig opp nye begreper vi tar i bruk. Hva betyr de? Her er noen viktige begreper og definisjoner, med forklaring:

Postproduksjon

Dette er egentlig et vidt samlebegrep for alt som gjøres med en film etter at opptakene er ferdig. Det inkluderer bla. klipp, lyddesign, teksting osv. For vår del betyr som regel postproduksjon oppgaver som å legge til visuelle effekter ved hjelp av 3D animasjon/tracking/compositing, produksjon av andre animerte elementer (motion graphics), fargekorrigering og mastering. Du finner mer detaljer om noen av disse oppgavene lenger ned.

Unreal Engine

Enkelt forklart: en tredimensjonal sanntids spillplattform. Mange spill hvor man beveger seg rundt i en virtuell verden baserer seg på denne plattformen. Dette er ikke noen ny teknologi, men denne har fått ny relevans fordi kvaliteten nå er så god at dette kan brukes i film.

Unreal Engine skiller seg fra andre 3D verktøy ved at man kan selv bevege seg rundt i et 3D miljø som oppleves som realistisk eller semi realistisk. I mer tradisjonell produksjon av 3D må sekvenser rendres ut før de er klare. Dette er en tidkrevende og maskin-intensiv prosess. Unity er en konkurrent til Unreal og med disse to plattformene kan man lage interaktive opplevelser på skjerm, til spill, simulatorer, virtual reality (VR) og augmented reality (AR) for å ta noen eksempler.

Et annet veldig spennende felt hvor Unreal Engine er en sentral faktor er Virtual Production.

Virtual Production

Enkelt forklart er det snakk om digital scenografi. Det krever et oppsett hvor skuespillerne er i et rom hvor vegger og tak er skjermer og miljøet de beveger seg i er laget i Unreal.

Kameraet har en sensor som forteller hvor det er og hva det ser på. På den måten tilpasses bildene på veggene hele tiden til kameraet. Når kameraet flytter seg justeres elementene i scenen slik at seeren ikke ser hvor studioet slutter og det digitale bildet fortsetter. Fordelene er mange. Lyset som faller på skuespillere og gjenstander stemmer med scenen de spiller i. Skuespillerne slipper å spille scenene i et tomt grønt rom.

Den klassiske måten å løse dette på er med green screen og markører. Da legges miljøene inn etter at opptaket er gjort. Mens i Virtual Production, gjøres dette før man går i studio.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Bilde hentet fra: https://tcrn.ch/2HEfKFa

Les også:

Stereoskopisk 3D

-er fellesbetegnelsen på teknikken hvor man får ett bilde til hvert øye. Dette gir en dybdeopplevelse av tredimensjonale bilder. Det er mange måter å gjøre dette på, fra å ha røde og blå linser, til mer moderne varianter man har på kino. Dette er også en viktig del av en «VR opplevelse».

VR

Virtual Reality betyr enkelt og greit «virtuell virkelighet» og er gjerne en løsning hvor man setter på seg en «dykkemaske» med to skjermer; en til hvert øye. Sammen med en bevegelsessensorer (bla. et akselerometer som man også har i mobiltelefonen) kan man se og bevege seg rundt i et datagenerert miljø. Sensorene vet hvilken vei brukeren ser og sender tilbake riktige bildeutsnitt. Opplevelsen av skjermer som bruker hele synsfeltet sammen med bevegelsessensorene gir en veldig realistisk opplevelse. Når man også får to litt forskjellige bilder på hvert øye gir dette også en illusjon av volum og avstand til miljøet man er i. I ytterste konsekvens er det ikke uvanlig at man kan oppleve både høydeskrekk og sjøsyke.

Dette kan også brukes til simuleringer, case-trening, opplæring og trening, i tillegg til spill og interaktive opplevelser.

I Netron bruker vi det ofte for å få et inntrykk av miljøer og installasjoner vi jobber med på et tidlig tidspunkt i prosessen.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Bilde hentet fra: https://vrscout.com/news/htc-vive-pro-eye-bundle-price-drop/#

AR

Augmented Reality er en miks av VR og levende bilder. Om man har spilt Pokemon Go har man fått en smakebit på det. Her kan man på en skjerm eller med briller se tredimensjonale og interaktive objekter i den verden man er i. Enten med briller eller på en mobilskjerm.

AR og VR vil være Meta (tidligere Facebook) sin store satsing i det de kaller “the Metaverse”. Det er god grunn til å tro vi vil se mye mer av både VR og AR i tiden som kommer.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Bilde hentet fra: https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Bilde hentet fra: https://digitalnorway.com/kurs/hva-er-ar/

Begreper i prosessene vi er gjennom

Vi som lager 3D elementer og animasjoner – både i Unreal og i mer klassisk forstand – bruker også en del begrep i prosessene vi er igjennom. Her er noen begrep vi bruker daglig hos oss:

Modellering

Det er selve konstruksjonsjobben i 3D og er første steg på veien til å lage noe. Kompleksiteten bestemmer tiden dette tar. Her jobber vi gjerne i 3ds Max, Zbrush og Blender.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Rigging

Dersom 3D elementet skal manipuleres – (dvs. beveges) må 3D modellen rigges. En karakter må få ledd, en postkasse må få riktige ledd og lokket må skilles fra boksen osv. Jo mer kompleks konstruksjon, jo mer omfattende er riggingen.

Teksturering

Før vi kommer til teksturering ser alt veldig syntetisk og «data-aktig» ut. Men når vi legger på strukturer, farger, glans, transparens og andre materialegenskaper begynner det å se ferdig ut.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter
Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

3D animasjon

Først når man har modellert og rigget elementene kan de animeres. Men det er ikke alltid det er animasjon som er det sluttproduktet. Ofte er det høyoppløselige stillbilder som er bestillingen.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter
Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Lyssetting

Etter at elementer (assets) er modellert, rigget, teksturert og animert så må de lyssettes i 3D, og virtuelle kameraer må settes opp for å filme det som er laget. Lyssettingen gjøres både med et utvalg av innebygde lys i 3D-programvaren og med noe som kaller HDRI lyssetting (High Dynamic Range Image).

En HDRI-fil er en 360° dokumentasjon av det fysiske lyset, både fra lamper og fra omgivelser. Vi lager ofte våre egne HDRI-filer når vi er på opptak dersom vi skal integrere 3D-objekter inn i ekte film for å sikre at vi får et troverdig lys som gjør at 3D-elementene passer inn i bakgrunnen.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Andre uttrykk som har vært i omløp er gjerne begrep som rendring, greenscreen, projection mapping, …

Rendring

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Når man har laget en 3D-modell, en animasjonssekvens eller et bilde med parametere som datamaskinen må regne ut, vil dette noen ganger ta tid. Dette kalles rendring. Dette er potensielt tidkrevende, og dersom det for eksempel er kompliserte scener med transparente flater som glass, vann, tåke og mange detaljer, blir det gjerne en stor utregningsjobb. Noen ganger leier vi derfor tid på såkalte renderfarms – dvs. leverandører som gjerne har en stor maskinpark med masse kapasitet. Denne rendertiden må regnes inn i produksjonstiden.

Tracking

Hvis man ønsker å integrere kunstige elementer inn i filmklipp hvor kamera beveger seg så må man gjenskape alle kamerainnstillinger og bevegelser i et nytt virtuelt kamera som tilsvarer det fysiske kameraet som ble brukt til å filme klippet. Dette gjøres som regel med spesialisert programvare som ved hjelp av bildeanalyse klarer å beregne banen til kameraet ved å spore punkter i bildene over tid, og så ut i fra dette regne ut hvor det fysiske kameraet var. Disse dataene brukes så til å lage et tilsvarende digitalt kamera i en 3D scene. Noen ganger tracker man også objekter i klippet, for enten å kunne bytte ut disse, eller for å legge til elementer på de.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Projection Mapping

Kan bety to ulike ting:

  • Å projisere animasjoner og bilder på fysiske flater for å skape en publikumsopplevelse på et fysisk sted. Mapping betyr at bildene og animasjonene er tilpasset flatene for å spille på lag med denne og lage visuelle effekter på flatenes premisser.
  • Å virtuelt projisere bilder av fysiske steder eller objekter som en slags tekstur på 3D-geometri for å gjenskape stedet eller objektet virtuelt slik at det kan brukes i 3D-animasjoner, VR el.
Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Compositing

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Etter at 3D-elementer er rendret ut så må de også vanligvis bearbeides og settes sammen til det ferdige resultatet. Dette kan være enkle ting som fargekorrigering og småjusteringer, mer kompliserte 3D-jobber hvor flere enkeltelementer settes sammen til et ferdig bilde eller film, eller større prosjekter hvor 3D-elementer skal smeltes sømløst sammen med ekte bilder og film.

I compositing settes bildene sammen av elementer som legges til lag for lag til vi har det ferdige bildet. Dette kan være bakgrunner, 3D elementer, folk på green screen, stock-elementer som røyk og tåke, innhold på skjermer og til slutt endelig fargekorrigering.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Green screen (eller Blue screen/Chroma Key)

For å kunne sette personer eller objekter vi filmer inn i en annen bakgrunn bruker vi ofte green screen. Det innebærer at vi filmer foran bakgrunner med bestemte farger som er lette for compositing-programvaren å isolere og gjøre transparente. Her brukes nesten alltid chroma-grønn eller chroma-blå. Dette er farger som ligger tett opp til primærfargene i RGB, og samtidig ligger et stykke unna hudtoner slik at vi unngår gjennomsiktige personer.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Rotoscoping

Når man ikke kan bruke green screen kan man ev. bruke rotoscoping til å fjerne bakgrunnen på objekter eller personer. Her går man gjennom bilde for bilde i filmsekvensene og lager en maske rundt objektet som skal frilegges. Dette kan ofte være en tidkrevende prosess, selv om det også her finnes enkelte gode verktøy som effektiviserer jobben.

Nye begrep og definisjoner i visuelle effekter

Torgeir Holm, Kreativ leder 3D/VFX

Telefon: 97016038 / E-post: torgeir@netron.no

Morten Marius Apenes, Kreativ leder

Telefon: 91524696 / E-post: morten@netron.no

26. august 2022

Relatert Lesestoff