I løpet av 20 år har vi 3D-visualisert et stort antall produkter. Dette gjøres ofte før det fysiske produktet finnes, og brukes som et hjelpemiddel i designprosessen av produkter og emballasje. De brukes også som ferdige pack-shots for bruk i reklame eller på emballasje.

God produktvisualisering er avhenging av at vi jobber som virtuelle fotografer og lyssetter produktene som om de var fotografert i et fysisk studio.

En av våre spesialiteter er visualisering av avanserte trykkteknikker, som spotfarger, folier, lakk og preging. Med bakgrunn fra trykkproduksjon har vi en god forståelse for disse teknikkene. Dette gjør at vi kan lage troverdige 3D-visualiseringer.

Relaterte prosjekter