Netron har produsert en rekke animasjonfilmer for Elevtjenesten.

Utenforskap er dyrt for samfunnet og en tragedie for den det gjelder. Elevtjenestens mål er å bidra til å øke gjennomføringen ved den videregående skolen ved å tilgjengeliggjøre alle som kan hjelpe unge mennesker med vanskelig spørsmål eller i tøffe situasjoner.

Tilgang til hjelpetjenester

God oversikt over hvem som kan hjelpe ønsket de unge seg når Elevtjenesten spurte dem hva som kunne bidra til å redusere frafall. Elevtjenesten ønsker å skape et samlingsplass for alle de gode organisasjonene som kan hjelpe unge. Allerede ligger mange viktige ressurser lett tilgjengelig i appen.

Selskapene bak

Selskapene bak Elevtjenesten kommer fra designverden. Elevtjenesten var opprinnelig et oppdrag utført på vegne av Viken Fylkeskommune, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og DogA (som står bak Statens Designkonunkurranse).

Vi har også blant annet utviklet Elevtjenesten-appen, holdt i markedsføring og kampanjer.

Animasjon / Elevtjenesten
Denne forklarer hvordan appen kan hjelpe de som har falt eller er i ferd med å falle utenfor skolesystemet

Dette er en opplæringsfilm for hjelperne. Her har vi tatt oss god tid til å gå igjennom hvordan de skal bruke appen – steg for steg.

Relaterte prosjekter
Alle prosjekter