Hva er reklame, og hvorfor skal jeg bry meg?

I samarbeid med Frontkom har Netron produsert innhold til Forbrukertilsynets Reklameskole. Netron har levert to videoer som er brukt både som innhold i kurset og som frittstående promo for Reklameskolen.

Oppdraget var å lage filmer som skulle skape engasjement og nysgjerrighet rundt Reklameskolen, et digitalt kurs myntet på målgruppen 9-16 år. I tillegg var det viktig at videoen også ga informasjon om reklame og dens påvirkningskraft.

Animatic

Stilreferanser

For å være i tråd med mye av det målgruppen eksponeres for, valgte vi å ikke holde oss til én stil, men heller bruke mange forskjellige visuelle virkemidler gjennom hele historien. Det er også svært stor variasjon i uttrykk og tempo for å bidra til at seerne fortsetter å se hele filmen.

Reklameskolen film 2

Relaterte prosjekter