4Human har levert et sofistikert HRM system til Widerøe. I forbindelse med utrullingen av dette var det viktig å motivere både mellomledere og ansatte i Widerøe til å sette seg inn i det nye systemet. Derfor lagde vi en serie med filmer om systemet generelt, i detalj og videoer som viste løsningen i bruk til opplæring.

Hvorfor animasjon

Når vi jobber med visualisering av digitale løsninger er det ofte hensiktsmessig å jobbe med animasjon. Dette er ofte abstrakt og veldig teknisk og da må man forklare kompliserte funksjoner på en enkel måte. Ved bruk av metaforer og stiliserte elementer er det ofte enklere å forklare konsepter enn med film.

Og så er det viktig at vi har en ambisjon om hva filmen skal kunne oppnå helt konkret. I dette tilfellet var det å skape en positiv forventning til dette nye systemet før det skulle rulles ut. Da må vi bruke fagterminologi der vi må, og fortelle en historie som engasjerer og oppleves som relevant og viktig.

Todimensjonalt formspråk

I denne filmen har vi lagt oss på et enkelt todimensjonalt formspråk. Dette fordi vi skulle lage en serie med filmer vi skulle gjenbruke materialet fra – og ha en mulighet for å bruke elementer fra filmen på andre flater også. Tiden var også en faktor her, så tiden fra godkjent design-stil til ferdig animasjon måtte være kort. Da er det hensiktsmessig å jobbe på denne måten.

Så filmen er en fortelling til de ansatte i Widerøe om et nytt HRM system som skal gjøre mer – og være enklere i bruk enn det forrige systemet.

Trenger du animasjonsfilm?

Send en mail til morten@netron.no. Sjekk også ut Netron Film for å se mer av det vi kan hjelpe deg med.

Relaterte prosjekter