Helhetlig markedsarbeid, intern- /ekstern kommunikasjon, kampanjer, konsepter, salg.

Kontinuerlig markedsarbeid for alle tjenester, alle sentre og avdelinger over hele landet.

Komplisert og sammensatt markedsarbeid med helt spesiell forusetninger for å lykkes: Landsdekkende merkevare med store lokale forskjeller, svært ulike behov, målsettinger og kundegrunnlag.

Stedstilpasset markedsføring ble løsningen og ga resultater. Vi kunne over fire år vise til svært gode resultater innen merkevarekjennskap, -kunnskap og ikke minst salg.
Svært god innsikt i kundereise, kjøpsbeslutning og målgruppesegmentering.
Navet i alle mediekjøp.

Forvaltning av en sterk merkevare med høy troverdighet forplikter. Overgang fra tradisjonell timesalg til en mer fremoverlent salgsstrategi gjennom sosiale medier er en krevende øvelse med mange hensyn som skal tas. Det er fort gjort å trå feil og bryte ned tillit. God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, og ikke minst et moralsk kompass ble avgjørende for å få til dette – OG med gode resultater for kunden.

«Vår erfaring med Netron er at de fullt ut leverer på løftet om å fungere som en utvidelse av Volvats markedsavdeling. De har kort responstid, god innsikt i kundens behov og bidrar generelt positivt til vår totale markedskommunikasjon.»

– Mads Bjerke, Kommunikasjonssjef – Volvat-gruppen

Relaterte prosjekter