For å motivere spilleavhengige og deres nære til å søke hjelp på Spillavhengighet.no, har Spillavhengighet behov for en film.

Spillavhengighet Norge arbeider på lokale, regionale og nasjonale nivåer for å forebygge spilleavhengighet. Organisasjonen sikrer at både spilleavhengige og deres pårørende får sine stemmer hørt, og den kaster lys over avhengighetens negative sider.

Som en uavhengig interesseorganisasjon, samarbeider Spillavhengighet Norge tett med diverse fagmiljøer innen spilleavhengighetsfeltet. Grunnlagt i 2002, teller organisasjonen nå 7 ansatte og rundt 50 frivillige.

Filmen er en del av en informasjonskampanje som belyser de ulike stadiene i en spilleavhengigs liv og viser at det er mulig å vinne tilbake kontrollen over eget liv. Filmen er i “low poly stil”, lik filmen laget til TONO. Dem inneholder 3D-elementer som senere kan brukes i presentasjoner og kampanjemateriell.

Hovedpersonen i reklamefilmen er kjønnsnøytral og anonymisert, og representerer offerets prosess fra å gå fra spiller – til spillavhengig. Gjennom en slags timelapse viser filmen en kontinuerlig kamerabevegelse i 360-graders elliptisk rotasjon rundt hovedpersonen, illustrerende prosessen i én sammenhengende flyt.

Reklamefilm og 3D / Spillavhengighet
Reklamefilm og 3D / Spillavhengighet
Relaterte prosjekter